Ukoliko želite bolje i više Upravitelj po Vašem izboru
Ponuda
Poštovani predstavnici i suvlasnici nekretnina.

Molimo Vas da uzmete u razmatranje ponudu upraviteljske tvrtke "NOVI DANI" d.o.o.

Upraviteljska tvrtka "NOVI DANI" d.o.o. osnovana je u siječnju 2000. godine.

U tom trenutku na tržištu upravljanja u Splitu bilo je 20-ak upraviteljskih tvrtki. U prvoj godini rada pretekli smo 18 upraviteljskih tvrtki i postali treći upravitelj po broju stambeno-poslovnih zgrada pod upravljanjem u gradu Splitu.

iskustvo

Danas tvrtka “NOVI DANI” d.o.o. upravlja s gotovo 900 zgrada, odnosno s preko 20 000 stambenih, poslovnih, garažnih i apartmanskih jedinica (što nas svrstava na 5. mjesto po veličini od nekoliko stotina hrvatskih upravitelja) te, s obzirom na godišnji prirast klijenata i zemljopisnu rasprostranjenost istih (24 grada i općine), prednjači pred konkurencijom na razini čitave države.

Taj izniman rezultat zasigurno je dobrim dijelom uvjetovan golemim (40-godišnjim) iskustvom osnivača i dugogodišnjeg direktora tvrtke na poslovima upravljanja i održavanja zgrada. Također, ključ uspjeha upraviteljske tvrtke "NOVI DANI" d.o.o. je iznimno zalaganje svih njenih djelatnika, predan i odgovoran rad, uz maksimalno poštivanje zakona i dosljednu zaštitu interesa svih suvlasnika zgrada, kao i iznimnu uspješnost u naplati pričuve. Svim segmentima poslovanja tvrtka "NOVI DANI" d.o.o. pristupa uz beskompromisno i gotovo fanatično poštenje.

cijena i kvaliteta

Bitna odrednica za odabir upravitelja trebala bi biti zasnovana na pitanju koliko se dosljedno i transparentno upravitelj zalaže za postizanje više kvalitete i niže cijene radova na svim poslovima u sklopu održavanja zgrada. Upravo na tom području upraviteljska tvrtka "NOVI DANI" d.o.o. postigla je rekordne rezultate.

"NOVI DANI" d.o.o. je tvrtka koja, pored kvalitetnog praćenja i obrade svih podataka vezanih za održavanje zgrada, pruža i doslovno neprekidnu dostupnost svim suvlasnicima.

stručni kadar

Tvrtka "NOVI DANI" d.o.o. ima 12 zaposlenika (od kojih većina s višom / visokom stručnom spremom) te brojne vanjske suradnike i poslovne partnere. Sve struke nadzora nad određenim vrstama poslova koji se na zgradama izvode našim su tehničkim kadrom pokrivene u cijelosti (što nije slučaj kod svih upraviteljskih tvrtki). To znači da su sve vrste radova na zgradama kojima upravljamo (građevinsko-zanatski, bojadisarski, bravarski, izolaterski, radovi na elektro-instalacijama, vodoinstalaterski radovi, radovi na elektro-dizalima, radovi na instalacijama zajedničkih TV antena, itd.) pokrivene kvalitetnim i stručnim nadzorom.

 

Osim tehničke službe, naša se tvrtka sastoji i od financijske te vrlo učinkovite pravne službe koja je, osim po rekordnoj naplati pričuve od 97%, specifična i po tome što suvlasnike oslobađa potrebe plaćanja odvjetničkih troškova kod ovršnih i drugih pravnih postupaka.

posebne pogodnosti za suvlasnike

Suvlasnicima zgrada kojima upravljamo otvaramo račune pričuve na kojima je za obavljanje platnog prometa evidentiran potpis predstavnika suvlasnika, uz dodatnu pogodnost u vidu plaćanja pričuve bez naplate provizije (na poslovnicama banke na kojoj se žiro-račun zgrade otvori). Ukoliko su suvlasnici pojedine zgrade zainteresirani za izvođenje financijski "težih" zahvata na svojoj zgradi za koje nemaju dostatnih sredstava pričuve, KAO PRVI UPRAVITELJ NA SPLITSKOME PODRUČJU, OSIGURALI SMO KREDITNU LINIJU BEZ OSOBNOGA JAMSTVA SUVLASNIKA (JEDINA GARANCIJA JE PRIČUVA), s rokovima otplate do čak 15 godina, uz mogućnost ugovaranja kunskoga kredita i fiksne kamate te natjecanja za nepovratna sredstva EU fondova (kod ulaganja u energetsku učinkovitost zgrade). S time u vezi, nudimo i uslugu ishođenja energetskog certifikata zgrade.

polica osiguranja

Stambeno-poslovne zgrade pod upravljanjem tvrtke "NOVI DANI" d.o.o. imaju izuzetno povoljnu policu osiguranja, s vrlo kvalitetnom naplatom šteta. Mjesečna premija od 0,17 kn/m2 pokriva sljedeće štetne događaje u stanovima i svim zajedničkim dijelovima zgrade: štete nastale kao posljedica požara (uključujući i privremeni smeštaj oštećenog stanara), štete nastale puknućem vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, štete nastale puknućem glavnih vodovodnih ventila i zaštopavanjem glavnih odvodnih vertikala, štete nastale poplavama i bujicama, štete nastale prema trećim licima prilikom pada predmeta sa zgrade, štete nastale na pregaranju elektro-motora dizala, štete nastale direktnim udarom groma ili udarom vjetra preko 9 bofora, štete nastale otuđenjem protupožarne opreme, itd. Minimalna mjesečna pričuva (iz koje se sve financira) regulirana je zakonom i iznosi: stanovi - 1.54 kn/m2; poslovni prostori - 1.93 kn/m2; garaže - 1.16 kn/m2.

Naša mjesečna upraviteljska naknada standardno iznosi 0,25 kn/m2 (+ PDV), odnosno u ukupnom iznosu minimalno 190,00 kn (+ PDV). Na kraju ove ponude smatramo bitnim istaknuti kako je tvrtka „NOVI DANI“ d.o.o., s obzirom na ukupan broj klijenata, upravitelj s najmanjim brojem raskinutih ugovora o upravljanju u Hrvatskoj.

Želite promijeniti Vaš dosadašnji status na polju upravljanja Vašom zgradom?

Što vam mi možemo ponuditi

 • Odnos prema Vama kao investitoru
 • Strpljivost i razumijevanje
 • Savjesnost i točnost, te odgovoran pristup poslu
 • Bespogovorno prisustvovanje sastancima suvlasnika
 • Neprekidan kontakt s predstavnikom suvlasnika
 • Svakodnevno dežurstvo (radnim i neradnim danima)
 • Kvalitetniji pristup naplati pričuve
 • Kvalitetnije osiguranje Vaše zgrade
 • Suradnju s Vama kod (manjih i većih) popravaka na Vašoj zgradi
 • Formiranje točne i ažurne dokumentacije Vaše zgrade
 • Izdavanje aktualnih i godišnjih izvješća o poslovanju žiro-računa pričuve Vaše zgrade svim zainteresiranim suvlasnicima
 • Bržu i kvalitetniju realizaciju popravaka na Vašoj zgradi
 • Inzistiranje na garantnim obvezama izvođača radova
 • Podršku kod organizacije naplate vode i zajedničke struje, ugovaranja čišćenja i drugih periodičnih usluga te davanja u zakup dijelova zgrade (reklamni panoi, poslovni prostori...)

Upit za ponudu za upravljanje

Kontakt osoba

Molim unesite vaše ime
Molim unesite vašu email adresu
Molim unesite vaš broj telefona

Podaci o zgradi

Molim unesite adresu zgrade
Molim unesite mjesto i poštanski broj
Molim unesite površinu zgrade